ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • Xiamen Gachn listed on the NEEQ successfully

    Xiamen Gachn បានចុះបញ្ជីនៅលើ NEEQ ដោយជោគជ័យ

    នៅថ្ងៃទី ២១ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៥ បច្ចេកវិទ្យា Xiamen Gachn ។ , Ltd (ដូចខាងក្រោមដែលយើងហៅថា Gachn) បានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្តុកអេសប៊ីប៊ីដោយកំណត់អត្តសញ្ញាណស្តុកដំបូងនៃឧបករណ៍វេចខ្ចប់វៃឆ្លាតលំដាប់ខ្ពស់។ ។ ហ្គ្រេកត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១១ វាជារបស់ថ្មីនិងខ្ពស់ ...
    អាន​បន្ថែម